I. Általános rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a mylitee.com webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen ÁSZF-et megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. 

Az ÁSZF hatálya vonatkozik a Webáruház használatára, regisztrációra, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A Smoking Acc. International Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Jelen ÁSZF kiterjed minden, az Üzemeltető által forgalmazott árucikk és termék - a továbbiakban együttesen Áruk - forgalmazására.

A webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzített módon bárki jogosult.

A Webáruház használatához és a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Üzemeltető az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint használhatja fel.

A megrendelés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza.

A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Felhasználó közötti, a regisztráció illetve megrendelés során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.

Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával. 

Amennyiben a webáruház működésével, megrendeléssel, és szállítással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!

Az Üzemeltető cég adatai és elérhetőségei:

Internetes áruház: www.mylitee.com

Üzemeltető: Smoking Acc. International Kft.

Székhely: H-4028 Debrecen, Simonyi út 13/b.

Képviselője: Monoki Nándor, ügyvezető

Adószám: 25340066-2-09

Közösségi adószám: HU 25340066

Bankszámlaszám: 10300002-10645411-49020018 

Jegyzőnél bejelentett tevékenység száma, hivatal neve: 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, Debrecen Jegyzői Hivatal

Cégjegyzéket kiadó bíróság, cégjegyzékszám: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 09 09 027125

Telefonszám: +3670/6244460

E-mail: info@smokingacc.hu

Postacím: H-4028 Debrecen, Simonyi út 13/b.

Szerződés nyelve: magyar 

Tárhelyszolgáltató neve: PW Studio Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@pwstudio.hu

II. Megvásárolható termékek köre

Az Üzemeltető, mint eladó kínálatában szereplő, a Felhasználó, mint megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Üzemeltető honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termék aloldalán érhető el. A termék aloldala tartalmazza az adott termék megnevezését, méretét, árát, további lényeges tulajdonságait. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy azt a terméket rendelhesse meg, melyre szüksége van. Adott esetben kérje a Webáruház munkatársainak segítségét. A webáruházban megjelenített termékképek illusztrációként szerepelnek.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben a 27% ÁFÁ-val növelt bruttó árak, tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

III. Vásárlás menete, szerződés létrejötte

1. Regisztráció

A fejlécben található Bejelentkezés/felhasználói fiók létrehozás felületen, űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Webáruházban történő első vásárlás előtt szükséges regisztrálni. A regisztráció egyszerűbbé teszi a későbbi vásárlásokat és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja; az adatkezelésekhez hozzájárul.

A regisztrációról e-mailben visszaigazolást küldünk.

A regisztráció törlését bármikor kérheti az info@mylitee.com email címre küldött eletronikus üzenetben. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul töröljük a regisztrációt. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A felhasználói fiók hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó a felelős. Ha tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a webáruház Üzemeltetőjét.

Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból adódó szállítási késedelemért, hibáért, egyéb problémáért semmilyen felelősség nem terheli. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból és az Ügyélnek kára származik belőle.

A regisztrációkor rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil aloldalon van lehetőség, ahol az korábbi megrendelések adatai is megtekinthetőek. Az Üzemeltetőt a regisztrált adatok Felhasználó általi megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. Megrendelés menete

A Webáruházban történő vásárlás esetén távollévők közötti szerződés jön létre a Felhasználó (Megrendelő) és az Üzemeltető (Eladó) között, amely jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, regisztrációt követően. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Üzemeltető nem fogad el.

Webáruház 48 órán belül emailben automatikusan visszaigazolja a megrendelést, a megrendelés rögzítését követően. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00-16.30 óra között történik. Ha a megrendelés leadása ezen időkereten kívül történik, úgy annak feldolgozására azt követő munkanapon kerül sor.

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a megrendelő elfogadja.

A megrendelést visszaigazoló email megküldése végleges elfogadó nyilatkozatnak tekintendő, így a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - alapján távollévők között kötött szerződés jön létre a weboldal Felhasználó (mint Vevő) és az Üzemeltető (mint Eladó, szállító) között. Az Üzemeltető a megrendelést emailben visszaigazolja. Kérjük Felhasználóinkat, hogy ezen elektronikus dokumentumokat olvassák el, és őrizzék meg. Kérdés esetén lépjenek kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Ha a Webáruház 48 órán belül nem igazolja vissza a rendelést, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), a Felhasználó szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, tehát mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a termék(ek)et.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető a Felhasználót erről haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Felhasználó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A megrendelések lényeges adatait a Webáruház elektronikus rendszere automatikusan rögzíti és tárolja így különösen: megrendelés egyedi azonosító száma, megrendelő neve, szállítási cím, számlázási cím, megjegyzés, fizetendő összeg. A Felhasználó kérésére a megrendelés egyedi azonosítószáma alapján az Üzemeltető elektronikus formában megküldi a vásárlás adatait.

A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során a szükséges adatokat megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlás során felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Felhasználót terheli.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Profil' aloldalon. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha további problémája van a vásárlás során, úgy elmailben jelezheti a webáruház felé.

Fontos a telefonos elérhetőség megadása, mert a Webáruház esetenként a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, vagy SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi, postázási adatok kitöltése esetén a megrendelést az Üzemeltető nem teljesíti. Az általános teljesítési határidő a megrendelés leadásától számított 2 munkanap, mely banki átutalás esetén a pénz Üzemeltető számlájára érkezésétől értendő.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben, vagy teljes egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor! A termékek vételárának előre fizetése esetén, az Üzemeltető visszautalja a vételárat.

3. Vásárlás menete

  • Regisztráljon, illetve jelentkezzen be a Webáruházba.
  • A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba.
  • A weboldal felső sarkában található “Kosár” ikon segítségével kilistázhatók és módosíthatók a kosárba tett termékek.
  • Amennyiben rendelkezik “Kupokóddal” azt a vásárlás során rögzítheti. A kedvezményt a rendszer a vásárlás során jóváírja.
  • A „Vásárlás” gombra kattintva a vásárlás részletei adhatók meg, korábban rögzített adatok módosíthatók így különösen: szállítási mód, fizetési mód, illetve megjegyzést is adhat a rendeléshez. Amennyiben az adatok javítása valamely okból nem sikerült, kérjük az Ügyfélszolgálaunkkal vegye fel a kapcsolatot.
  • A „Megrendelem” gombbal véglegesítheti a megrendelést.
  • A rendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk. Ha a visszaigazoló emailben vagy a rendelés során bármilyen hibát észlel rendelésével kapcsolatban, kérjük jelezze az info@mylitee.com email címen, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolhassuk. Kérjük figyelmesen adja meg e-mail címét, mert a hibásan megadott e-mail cím, vagy telített postafiók esetén nem tudjuk e-mailben megküldeni a rendelés visszaigazolását!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel. Ha egymás után közvetlenül, azonos Felhasználó vásárol a webáruházban, ezen megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. A Felhasználó a további rendelések leadásakor kérheti megrendelései összevonását, amennyiben erre az Üzemeltető visszajelzése alapján van lehetőség. Ebben az esetben az Üzemeltető egyesítheti a megrendeléseket, de a már postázás alatt lévő csomagok utólagos összevonására nincs mód. Ezért kérjük ilyen esetben haladéktalanul vegye fel az Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@mylitee.com email címen keresztül.

4. Fizetési módok

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a megrendelő előzetes banki utalással vagy utánvéttel, azaz a futárnak történő készpénzes fizetéssel teljesítheti. Utánvétes fizetési módnál Webáruház készpénzkezelési költséget számít fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatja a Felhasználót.

5. Termékek ára

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban rögzítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, helyette biztosíthatja a helyes áron történő szállítást, amelyet a Felhasználó elfogadhat vagy elállhat vásárlástól.

6. Átvétel módja, szállítás

A termékek kiszállítása a TRANS-O-FLEX Hungary futárszolgálatával történik. Személyes átvételre nincs lehetőség.

A megrendelt termékek 5 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani, a Felhasználó köteles a megrendelést követő 5 munkanapon a fizetést teljesíteni (utánvét kivételével). A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház nem köteles a megrendelőt értesíteni, de mindent megtesz a Felhasználó megfelelő tájékoztatása érdelében.

A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, és a felvétel egyértelműen rögzíti a csomag felbontásának folyamatát.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Felhasználó köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időitervallumban elérhető, akár munkahelyi cím is megadható.

Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

7. Szállítás feltételei, díja

A Szállító által vállalt szállítási határidőt a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Amennyiben az Üzemeltető a megrendelésben vállalt szállítási határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik, ezt követően a Felhasználó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.

Szállítási díjainkról itt tájékozódhat: 

https://www.mylitee.com/szallitasi-koltsegek

IV. Panaszkezelés

A panaszok bejelentése, kapcsolatfelvétel a Webáruház elérhetőségein keresztül lehetséges. (Postacím: Smoking Acc. International Kft., H-4028 Debrecen, Simonyi út 13/b.., email: info@mylitee.com)

A megrendelő panaszát szóban (telefonon) vagy írásban jelentheti be az a Webáruház ügyfélszolgálatán. Nem minősül panasznak, ha a megrendelő a Webáruház működésével kapcsolatos tájékoztatást kér.

Az Üzemeltető a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a megrendelőnak átadja.

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja, melyhez csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Felhasználó, mint megrendelő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az Üzemeltető által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben eőírt adatokat.

Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton, megegyezéssel kísérlik meg rendezni.

A Felhasználó a további jogérvényesítési lehetőségei: panasz benyújtása a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, békéltető testület eljárásának kezdeményezése vagy bírósági eljárás kezdeményezése, mely esetre kikötik a Debreceni Városi Bíróság illetékességét.

V. Szavatosság, jótállás

Szavatosság

A Felhasználó, mint Vásárló a Webáruház (Üzemeltető) hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. 

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést.

Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

Igényérvényesítés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

VI. Elállás joga, módja, következményei

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, mint fogyasztó a megrendeléstől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolható, amikor az áruátvétel megtörtént, szolgáltatás esetén a szerződéskötés napjától. Az elállási nyilatkozatot az Üzemeltető számára szóban (telefonon) postai ajánlott levélben vagy eletronikus levélben írásban kell eljuttatni, telefonon történő elállás estén minden esetben kérjük annak e-mailben való megküldését is. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia, költsége a Felhasználót terheli. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Üzemeltetőnek, utánvételes visszavételt az Üzemeltető nem teljesít. Elállás esetén az Üzemeltető követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán más költség nem terheli.

Kérjük, a terméket minden esetben a webáruház postacímére szíveskedjen visszajuttatni: Smoking Acc. International Kft., H-4028 Debrecen, Simonyi út 13/b. 

Az Üzemeltető a Felhasználó által fizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Felhasználónak.

Nem gyakorolható az elállás joga, ha a termék értékesítése a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: ajándéktárgyak, a megrendelő által biztosított fotókkal ellátva), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A visszaküldött termékek átvételekor videófelvétel készül a csomag kibontásásól, illetve a visszaküldött termék megvizsgálásáról, a későbbiekben felmerülő vitás kérdések esetére. (pl. a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos)

Az e pontban rögzítettek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználó (fogyasztó)-ra vonatkoznak.

VII. Adatkezelés

A Felhasználó által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Smoking Acc. International Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy a Smoking Acc. International Kft.elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjön számára. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partneinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a weboldalon és az Alkalmazásokban regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A Felhasználó a hozzájárulását a weboldal és az Alkalmazások szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a Facebook dialógusablakaiban való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Smoking Acc. International Kft. a regisztrált felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Smoking Acc. International Kft. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, cégünknek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket. A Smoking Acc. International Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a Smoking Acc. International Kft. az adatbázisából törli.
A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a Smoking Acc. International Kft. szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához.

A Webáruház cookie-kat használ, amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek. A legtöbb weboldal és webáruház használ cookie-kat, mert hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A böngészők általában automatikusan fogadják a cookie-kat. A Felhasználó a cookie-kat a böngészőjében kikapcsolhatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat érdekében, panasszal a következő Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

Telefon: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Smoking Acc. International Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A weboldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, termékek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 

VIII. Szerzői jogok

A mylitee.com weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja a weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt grafikai megjelenést és egyéb anyagokat, a weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, kivitelezést).

IX. Egyéb rendelkezések

Bármely Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmakra vonatkozóan jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni.

Ha a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük jelezze az Üzemeltetőnek az info@mylitee.com címen.

A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető nem felel a weboldal Felhasználói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítani. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, a közzétételkor lép hatályba.

Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Az Üzemeltető az ÁSZF szövegét webáruházában elektronikus formában teszi közzé.

 

Debrecen, 2017.12.08.