I. Általános rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a mylitee.com webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen ÁSZF-et megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. 

Az ÁSZF hatálya vonatkozik a Webáruház használatára, regisztrációra, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A Smoking Acc. International Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Jelen ÁSZF kiterjed minden, az Üzemeltető által forgalmazott árucikk és termék forgalmazására.

A webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.

 A megrendelés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza.

A Webáruház használatához és a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Üzemeltető az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatja fel.

A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Felhasználó közötti, a regisztráció illetve megrendelés során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. Az ÁSZF-től történő bármely eltérésről a felek csak írásban állapodhatnak meg, annak mindkét fél általi elfogadával.

Amennyiben a webáruház működésével, megrendeléssel, és szállítással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!

Az Üzemeltető cég adatai és elérhetőségei:

Internetes áruház: www.mylitee.com

Üzemeltető: Smoking Acc. International Kft.

Székhely: H-4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8.

Képviselője: Monoki Nándor, ügyvezető

Adószám: 25340066-2-09

Közösségi adószám: HU 25340066

Bankszámlaszám: 10918001-00000095-52190007

Jegyzőnél bejelentett tevékenység száma, hivatal neve: 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, Debrecen Jegyzői Hivatal

Cégjegyzéket kiadó bíróság, cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, Cg. 09 09 027125

Telefonszám: +3670/6244460

E-mail: info@smokingacc.hu

Postacím: H-4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8.

Szerződés nyelve: magyar 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefonszám: +3670/8865660, E-mail: info@smokingacc.hu, Postacím: H-4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8. - Munkanapokon: Hétfőtől péntekig: 8.00-16.30 között

Tárhelyszolgáltató: PW Studio Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. I/7.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@pwstudio.hu

II. Megvásárolható termékek köre

Az Üzemeltető, mint eladó kínálatában szereplő, a Felhasználó, mint megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Üzemeltető honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termék aloldalán érhető el. A termék aloldala tartalmazza az adott termék megnevezését, méretét, árát, további lényeges tulajdonságait. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy azt a terméket rendelhesse meg, melyre szüksége van. Adott esetben kérje a Webáruház munkatársainak segítségét. A webáruházban megjelenített termékképek illusztrációként szerepelnek.

III. Vásárlás menete, szerződés létrejötte

1. Regisztráció

A Regisztrációra a fejlécben található Bejelentkezés/felhasználói fiók létrehozás felületen, űrlap kitöltésével vagy Facebook regisztrációval kerülhet sor. A regisztrációról rendszerünk emailben visszaigazolást küld. A Webáruházban történő első vásárlás előtt szükséges regisztrálni. A regisztráció egyszerűbbé teszi a későbbi vásárlásokat és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

A regisztráció teszi lehetővé, hogy az Felhasználó megadhassa profil adatait, azaz rendeléshez szükséges szállítási és számlázási adatokat.

A regisztráció törlését bármikor kérheti az info@smokingacc.hu email címre küldött eletronikus üzenetben. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul töröljük a regisztrációt. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

A felhasználói fiók hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó a felelős. Ha tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a webáruház Üzemeltetőjét.

Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból adódó szállítási késedelemért, hibáért, egyéb problémáért semmilyen felelősség nem terheli. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból és az Ügyélnek kára származik belőle.

A regisztrációkor rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil aloldalon van lehetőség, ahol az korábbi megrendelések adatai is megtekinthetőek. Az Üzemeltetőt a regisztrált adatok Felhasználó általi megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. Adásvételi szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás esetén távollévők közötti szerződés jön létre a Felhasználó (Megrendelő) és az Üzemeltető (Eladó) között, amely jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók. Megrendelések leadására kizárólag a webáruházban van lehetőség, emailben, vagy telefonon az Üzemeltető rendelést nem tud fogadni.

Webáruház 48 órán belül emailben automatikusan visszaigazolja a megrendelést, a megrendelés rögzítését követően. A szerződés a rendelést visszaigazoló e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésekor jön létre. 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00-16.30 óra között történik. Ha a megrendelés leadása ezen időkereten kívül történik, úgy annak feldolgozására azt követő munkanapon kerül sor.

Az ÁSZF elfogadása a rendelési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával történik.Az ÁSZF feltételeit a megrendelés elküldésével a Felhasználó elfogadja.

Az Üzemeltető a megrendelést emailben visszaigazolja, így adásvételi szerződés (távollévők között kötött szerződés) jön létre az Üzemeltető és a Felhasználó között, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - alapján.

Ha a Webáruház 48 órán belül nem igazolja vissza a rendelést, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), a Felhasználó szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, tehát mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a termék(ek)et.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető a Felhasználót erről haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Felhasználó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A megrendelések lényeges adatait a Webáruház elektronikus rendszere automatikusan rögzíti és tárolja így különösen: megrendelés egyedi azonosító száma, megrendelő neve, szállítási cím, számlázási cím, megjegyzés, fizetendő összeg. A Felhasználó kérésére a megrendelés egyedi azonosítószáma alapján az Üzemeltető elektronikus formában megküldi a vásárlás adatait.

A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során a szükséges adatokat megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlás során felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Felhasználót terheli.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Profil' aloldalon.

Fontos a telefonos elérhetőség megadása, mert a Webáruház esetenként a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, vagy SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi, postázási adatok kitöltése esetén a megrendelést az Üzemeltető nem teljesíti. Az általános teljesítési határidő a megrendelés leadásától számított 2 munkanap, mely banki átutalás esetén a pénz Üzemeltető számlájára érkezésétől értendő.

3. Vásárlás menete

  • Regisztráljon, illetve jelentkezzen be a Webáruházba a Profil oldal segítségével.
  • A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba.
  • A weboldal felső sarkában található “Kosár” ikon segítségével kilistázhatók és módosíthatók a kosárba tett termékek.
  • Amennyiben rendelkezik “Kupokóddal” azt a vásárlás során rögzítheti. A kedvezményt a rendszer a vásárlás során jóváírja.
  • A Rendelés során vásárlás részletei megtekinthetőek, korábban rögzített adatok módosíthatók így különösen: Megrendelő adatai, szállítási mód, fizetési mód, illetve megjegyzést is adhat a rendeléshez. Amennyiben az adatok javítása valamely okból nem sikerült, kérjük az Ügyfélszolgálatunkkal vegye fel a kapcsolatot.
  • A „Megrendelés” gombbal véglegesítheti a megrendelést.
  • A rendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk. Ha a visszaigazoló emailben vagy a rendelés során bármilyen hibát észlel rendelésével kapcsolatban, kérjük jelezze az info@smokingacc.hu email címen, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolhassuk. Kérjük figyelmesen adja meg e-mail címét, mert a hibásan megadott e-mail cím, vagy telített postafiók esetén nem tudjuk e-mailben megküldeni a rendelés visszaigazolását!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel. Ha egymás után közvetlenül, azonos Felhasználó vásárol a webáruházban, ezen megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. A Felhasználó a további rendelések leadásakor kérheti megrendelései összevonását, amennyiben erre az Üzemeltető visszajelzése alapján van lehetőség. Ebben az esetben az Üzemeltető egyesítheti a megrendeléseket, de a már postázás alatt lévő csomagok utólagos összevonására nincs mód. Ezért kérjük ilyen esetben haladéktalanul vegye fel az Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@smokingacc.hu email címen keresztül.

4. Fizetési módok

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a megrendelő előzetes banki utalással vagy utánvéttel, azaz a futárnak történő készpénzes fizetéssel teljesítheti. Utánvétes fizetési módnál Webáruház készpénzkezelési költséget számít fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatja a Felhasználót, melyről bővebben itt olvashat.

5. Termékek ára

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban rögzítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, helyette biztosíthatja a helyes áron történő szállítást, amelyet a Felhasználó elfogadhat vagy elállhat vásárlástól.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben a 27% ÁFÁ-val növelt bruttó árak, tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

6. Átvétel módja, szállítás

A termékek kiszállítása az Express One Hungary Kft. futárszolgálatával történik. Személyes átvételre nincs lehetőség.

A megrendelt termékek 5 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani, a Felhasználó köteles a megrendelést követő 5 munkanapon a fizetést teljesíteni (utánvét kivételével). A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház nem köteles a megrendelőt értesíteni, de mindent megtesz a Felhasználó megfelelő tájékoztatása érdelében.

A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Felhasználó köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időitervallumban elérhető, akár munkahelyi cím is megadható.

7. Szállítás feltételei, díja

A Szállító által vállalt szállítási határidőt a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Szállítási díjainkról itt tájékozódhat: https://www.mylitee.com/szallitasi-koltsegek

IV. Panaszkezelés

Az Üzemeltető célja, hogy a megrendeléseket a Felhasználó teljes elégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy a panaszok bejelentése, kapcsolatfelvétel a Webáruház elérhetőségein keresztül lehetséges. Nem minősül panasznak, ha a megrendelő a Webáruház működésével kapcsolatos tájékoztatást kér.

Az Üzemeltető a szóbeli panaszt (telefonon jelzett) azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak, legkésőbb az érdemi válaszával egyidejűleg.

Írásbeli panasz esetén az Üzemeltető annak beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Az emailen érkezett panaszt ügyfélszolgálatunk törekszik 2 napon belül írásban megválaszolni. Célunk, hogy minden panaszra az ügyfelünket kielégítő megoldást találjunk. Szerződő felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton, megegyezéssel kísérlik meg rendezni.

A Felhasználó a további jogérvényesítési lehetőségei: panasz benyújtása a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal), békéltető testület eljárásának kezdeményezése, online vitarendezési plattformhoz fordulás vagy bírósági eljárás kezdeményezése, mely esetre kikötik a Debreceni Járásbíróság illetékességét. A Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista weboldalon érhető el. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát az Üzemeltető 5 évig megőrzi.

Békéltető Testület

A fogyasztó panasz esetén a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat, ahol a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére van lehetőség. A békéltető testület a fogyasztói jogvita rendezése érdekében egyezség létrehozására törekszik a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli a Fgytv. 29. §. (11) rendelkezése alapján.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon, ahol a békéltető testületek eljárásáról bővebb információ olvasható.

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

További Békéltető Testületek elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax: (76) 501-538

Email: bkmkik@mail.datanet.hu 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési Cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

Email: bekelteto@pbkik.hu 

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax: (66) 324-976

Email: bmkik@bmkik.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: (46) 501-091, 501-870

Fax: (46) 501-099

Email: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Email: fmkik@fmkik.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: (96) 520-202  520-217

Fax: (96) 520-218

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

Email: tunde@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (56) 510-610

Fax: (56) 370-005

Email: kamara@jnszmkik.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Email: kemkik@kemkik.hu 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Email: nkik@nkik.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefon: (1)-269-0703

Fax: (1)-269-0703

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

Email: skik@skik.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

Email: bekelteto@szabkam.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

Email: kamara@tmkik.hu 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

Email: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefon: (88) 429-008

Fax: (88) 412-150

Email: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Email: zmbekelteto@zmkik.hu

 

EU online vitarendezési plattform (ODR)

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot. A plattform célja a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, gyors és hatékony bírósági eljáráson kívüli online rendezése.

 Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el díjmentesen az Unió valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. A fogyasztó a panaszát elektronikusan nyújthatja be a plattformon történő regisztrációt követően.

V. Szavatosság, jótállás

Szavatosság

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó az Üzemeltető  hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Üzemeltető adott okot.

- Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhíjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

- Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónek kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

- Milyen esetben élhet a Felhasználó (fogyasztó) a jótállási jogával? 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján hibás teljesítés esetén az Üzemeltető jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül.

- Mi minősül tartós fogyasztási cikknek?

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek.

- Felhasználót jótállás alapján milyen határidőn belül, milyen jogok illetik meg?

A jótállási határidő a tényleges teljesítéssel, tehát a termék Felhasználó részére történő átadása napjával kezdődik meg, a jogszabály egy éves kötelező jótállási időt ír elő. 

- Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

- Jótállási igény érvényesítésének módja?

A Felhasználó a jótállási igényét a rendelést igazoló számlával érvényesítheti. A Felhasználó írásban bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét az Üzemeltetőnek küldött postai levélben, vagy emailben.

Kérjük a levélben jelölje meg a következő adatokat:

- Vásárló neve, címe,
- termék megnevezése,
- vásárlás időpontja,
- hiba bejelentésének időpontja,
- hiba leírása,
- Vásárló által érvényesíteni kívánt igény.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

- Mikor mentesül az Üzemeltető a jótállási kötelezettsége alól? 

Az Üzemeletető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Ha a termék nem javítható a Felhasználó kérheti a termék cseréjét. A jótállási időtartama a kicserélt termékre (annak kicserélt részére) újra kezdődik.

A jótállás érvényét veszíti ha a meghibásodás rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen kezelésből következik be.

- Nem tartoznak a jótállás körébe:

 A termékekhez tartozó elemek, akkumulátorok, egyéb tartozékok, így különösen: kábelek, tokok, pántok, adapterek.

Használati utasítás be nem tartásából eredő meghibásodás.

- Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek, egyébként viszont Felhasználót, mint fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Igényérvényesítés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

ELJÁRÁS SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN

Ha a vállalkozás (Üzemeltető) a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, megküldi álláspontját öt munkanapon belül a fogyasztó részére, igazolható módon. Az Üzemeltető a fogyasztói igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is tájékoztatja a fogyasztót. A jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt szükség esetén az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

Vállalkozásnak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

VI. Elállás joga, feltételei, következményei

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Felhasználót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén.

Az elállási jog azt jelenti, hogy a webáruházból történő rendelés esetén a Felhasználónak joga van egyoldalúan, indokolás nélkül visszalépni a szerződéstől, visszaküldheti a vásárolt termékeket és kérheti költségei visszatérítését. Az elállás joga kompenzálja, hogy a vásárlás előtt a Felhasználónak nem volt lehetősége a termékek megtekintésére, kipróbálására.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei:

1. Az elállási jog egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől, több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől  számított 14 napon belül gyakorolható. A több tételből álló termék rendelése esetén az elállás az utoljára átvett tételnek az átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállást nem szükséges indokolni.

2. Az elállási jog a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatató. A határidő számításába a termék átvételének napja nem számít bele. 

3. Az elállás az Üzemeltető részére írásban emailben vagy postai úton megküldött Elállási nyilatkozatminta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolható 14 napon belül. 

4. Amennyiben a Felhasználó jelezte az Üzemeltető részére elállási szándékát a terméket/keket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak).

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia, költsége a Felhasználót terheli. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Üzemeltetőnek, utánvételes visszavételt az Üzemeltető nem teljesít. Ha a Felhasználó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő furavozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Üzemeltető nem köteles megtéríteni. 

 Kérjük, a terméket minden esetben a webáruház postacímére szíveskedjen visszajuttatni: Smoking Acc. International Kft., H-4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8.

5. Az elállás esetén a termék visszaküldésének költségét a Felhasználó viseli.

6. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználónak a termék vételárát és a vásárlással kapcsolatban a Felhasználó által fizetett szállítási költséget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a kifejezetten beleegyezik, hogy az Üzemeeltető más fizetési módot alkalmazzon. 

7. Elállás esetén az Üzemeltető követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán más költség nem terheli.

8. Nem gyakorolható az elállás joga, ha a termék értékesítése a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: ajándéktárgyak, a megrendelő által biztosított fotókkal ellátva), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

9. A visszaküldött termékek átvételekor videófelvétel készül a csomag kibontásásól, illetve a visszaküldött termék megvizsgálásáról, a későbbiekben felmerülő vitás kérdések esetére. (pl. a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos)

Az e pontban rögzítettek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználó (fogyasztó)-ra vonatkoznak.

Elállási nyilatkozatminta letöltése

VII. Adatkezelés

A Felhasználó által a rendelési folyamat során megadott adatokat a Smoking Acc. International Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, kivéve ha a regisztráció során vagy bármikor azt követően hozzájárulását adta, hogy a Smoking Acc. International Kft.elektronikus vagy postai úton marketing információt küldjön számára. Adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partneinknek (pl. futárszolgálat) továbbítjuk. Partnereink az így kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. Adatkezelési tájékoztatónk elérhetősége: https://www.mylitee.com/adatkezelesi-tajekoztato

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Smoking Acc. International Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A weboldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, termékek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatkezelési tájékoztatónkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 

VIII. Szerzői jogok

A mylitee.com weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja a weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt grafikai megjelenést és egyéb anyagokat, a weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, kivitelezést).

IX. Egyéb rendelkezések

Bármely Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmakra vonatkozóan jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni.

Ha a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük jelezze az Üzemeltetőnek az info@smokingacc.hu címen.

A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető nem felel a weboldal Felhasználói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítani. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, a közzétételkor lép hatályba.

Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Az Üzemeltető az ÁSZF szövegét webáruházában elektronikus formában teszi közzé.

 

Debrecen, 2018.08.01.